Email Us

Ettersalgstjenesten

Vermont er alltid aktiv i alle problemer etter salg og vil ta vårt ansvar hele tiden. Forhandler med klienter og nå de beste løsningene.


Prosedyre:


1. Tilmelding til selger og ta bilder av de skadede gjenstandene og fortell alt til Vermont;


2. Vermont vil reagere innen 24 timer og levere løsninger på 72 timer;


3. Avtale oppnådd etter diskusjon, og deretter begynner produksjonen,


4. Produktene er ferdige og Vermont håndterer leveransen til kundens hus.


Forsyning:


1. Vermont tilbyr livstid etter salg.


2. Vermont vil ikke være ansvarlig for problemer som forårsakes av force majeure.


3. Vermont vil ikke være ansvarlig for menneskeskapte skader eller lignende problemer


4. Vermont har rett til endelig tolkning.

No. 6005, 6th floor Building B2, Jiangcun Business Center, Wenyi Road, Hangzhou China
sales@vermonhouse.com
0571-88174927